سهم ویتنام از تولید فولاد ایران

بازار ویتنام می تواند سهم بزرگی از ۵۵ میلیون تن فولاد ایرن داشته باشد

بهمن تجلی زاده معاون بازاریابی و فروش فولاد خوزستان گفت: در کنفرانس متال اکسپرت که در ویتنام برگزار شد موضوعاتی مهمی مطرح شد

فولاد خوزستان در افق ١۴٠۴ یا ٢٠٢۵ افزایش ظرفیت تا ١٣.۶ می دهد و با توجه به نیاز کم بازار داخل و تولید کل ۵۵ میلیون تن; کشور باید به فکر بازارهای جدید باشد که یکی از انها میتواند ویتنام باشد.
وی افزود:
دعوت از سرمایه گذاران بین المللی برای مشارکت در طرح های گروه  فولادخوزستان مانند فولاد شادگان و فولاد خرمشهر از جمله برنامه های شرکت در ویتنام بود.
 تجلی زاده در پاسخ به سوالی در مورد آینده  قیمت شمش  فولاد گفت: قیمت شمش فولاد شرایط با ثبات تری را نسبت به گذشته تجربه خواهد کرد.

منبع: پورتال شرکت ملی فولاد http://www.niscoir.com/Portal/Home/