دزفول در ۲ سال آینده تولیدکننده ۳۰ درصد فولاد خوزستان

فرماندار دزفول گفت: شهرستان دزفول ظرف دو سال آینده صاحب ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد یعنی ۳۰ درصد فولاد استان خوزستان خواهد شد.
آصفی ، ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و صبوری سرمایه گذار، تست سرد کارخانه فولاد دزفول که در خاورمیانه بی نظیر است و ازاین نوع تنها سه کارخانه در جهان وجود دارد آغاز شده است.
فرماندار دزفول، پیشرفت فیزیکی فاز دوم این کارخانه را ۶۵ درصد برشمرد و افزود: فاز سوم این کارخانه عظیم نیز در دست اجرا است ضمن اینکه مقررشده تا پروژه احیای مستقیم کارخانه فولاد نیز به درخواست فرمانداری در دستور کار قرار بگیرد.
آصفی عنوان کرد: با روند مذکور، شهرستان دزفول ظرف دو سال آینده صاحب ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد یعنی ۳۰ درصد فولاد استان خوزستان خواهد شد. در کنار این حجم از تولید، لوله های فولادی نیز تولید خواهند شد.
وی همچنین اضافه کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته نیروهای استخدامی این کارخانه همگی بومی شهرستان دزفول بوده اند و ب همکاری نماینده دزفول در مجلس، اجازه استخدام غیربومی را نداده ایم

منبع: پورتال شرکت ملی فولاد http://www.niscoir.com/Portal/Home/