بازار میلگرد امریکا در چه حال است

قیمت میلگرد در بازار داخلی امریکا ۴۰ دلار هر تن بالا رفته است چرا که قیمت قراضه در ژانویه رشد ۳۱ دلاری داشته است. متوسط قیمت میلگرد در بازار داخلی ۵۶۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن درب کارخانه شده در حالی که اوایل ژانویه حدود ۵۲۰ تا ۵۴۰ دلار بود.

به گزارش ایفنا، در بازار واردات، میلگرد ترکیه ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار هر تن سی اف آر شده در حالی که اوایل ژانویه ۴۶۵ تا ۴۷۵ دلار بود.

منبع: ایفنا http://www.ifnaa.ir