پذیرش مقاله کارشناسان صنایع فولاد کرمان در سمپوزیوم فولاد

مقاله علمی امید مرجانی و اسماعیل رستمی زاده از کارشناسان جوان کارخانه فولادسازی شرکت صنایع فولاد کرمان ( بردسیر) با عنوان بررسی  روشهای  تخمین  عمر باقیمانده پنل های  آبگرد کوره  قوس الکتریکی در سمپوزیوم فولاد ۹۶ مورد پذیرش قرار گرفت. به این منظور دکتر عکاف زاده مدیرعامل شرکت با قدردانی از این عزیزان برای آنها آرزوی موفقیت کرد. گفتنی است این مقاله در اسفندماه سال جاری در سمپوزیوم ارائه خواهد شد.