حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

 هلدینگ صنایع فولاد کرمان(بردسیر) در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو حضوری فعال داشت. در این نمایشگاه که با حضور شرکت های بزرگ داخلی و خارجی برگزار شد, کارشناسان فعال مجموعه از واحد های مختلف بازرگانی – تولید – فنی – کنترل کیفیت و … طی ۴ روز حضور در غرفه صنایع فولاد کرمان به بحث و تبادل نظر,  مشتری مداری, شناسایی بازار هدف و بازار تامین مواد و معرفی مجموعه پرداختند. شایان ذکر است که این نمایشگاه از تاریخ۹۷/۹/۱۱ تا ۹۷/۹/۱۴ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

IMG_2950 IMG_2896 IMG_2892 IMG_2885 IMG_2880