نویسنده : admin

هلدینگ صنایع فولاد کرمان (بردسیر) به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز کارخانجات خود ، از بین واجدین‌ شرایط (مرد) در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روان­شناختی) ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می‌نماید. جهت مشاهده این آگهی به سایت www.azmoon.ksi.ir مراجعه نمایید.
ادامه مطلب

نشریه نوید شماره یازدهم

جهت مشاهده شماره یازدهم نشریه داخلی نوید تا زمان بارگذاری مجله شکیبایی بفرمایید. سال سوم - شماره یازدهم - دی ماه 1396 [pdf-embedder url="http://ksi.ir/wp-content/uploads/2018/03/Navid-11.pdf"]
ادامه مطلب

نشریه نوید شماره دهم

نشریه نوید شماره دهم
جهت مشاهده شماره نهم نشریه داخلی نوید تا زمان بارگذاری مجله شکیبایی بفرمایید. سال سوم - شماره دهم - مهر ماه 1396 [pdf-embedder url="http://ksi.ir/wp-content/uploads/2018/03/Navid-10.pdf"]
ادامه مطلب

نشریه نوید شماره نهم

نشریه نوید شماره نهم
جهت مشاهده شماره نهم نشریه داخلی نوید تا زمان بارگذاری مجله شکیبایی بفرمایید. سال سوم - شماره نهم - خرداد ماه 1396 [pdf-embedder url="http://ksi.ir/wp-content/uploads/2018/03/Navid-9.pdf"]
ادامه مطلب

نشریه نوید شماره هشتم

جهت مشاهده شماره هشتم نشریه داخلی نوید تا زمان بارگذاری مجله شکیبایی بفرمایید. سال دوم - شماره هشتم - اسفند ماه 1395 [pdf-embedder url="http://ksi.ir/wp-content/uploads/2018/03/Navid-9.pdf"]
ادامه مطلب

نشریه نوید شماره ششم

نشریه نوید شماره ششم
جهت مشاهده شماره ششم نشریه داخلی نوید تا زمان بارگذاری مجله شکیبایی بفرمایید. سال دوم - شماره ششم - مردادماه 1395 [pdf-embedder url="http://ksi.ir/wp-content/uploads/2018/03/Navid-6.pdf"]
ادامه مطلب