فولاد کرمان، برند برتر، تعالی برند، صنایع فولاد کرمان، فولاد بردسیر، تولید فولاد، فولادسازی، فولاد عکافزاده، نقدینگی در فولاد

کسب عنوان مدیریت تعالی کشور توسط فولاد کرمان

  در مراسمی که روز سه شنبه هفدهم مردادماه با حضور مقامات کشوری در سالن کتابخانه نهاد ریاست جمهوی به مناسبت تقدیر و تجلیل از شرکت های برندساز  کشور برگزار شد، تندیس تعالی مدیریت برند کشور به شرکت صنایع فولاد کرمان تعلق گرفت. دکتر عکاف زاده مدیر موفق صنعتی استان کرمان با حضور در این مراسم این تندیس را دریافت نمود.
ادامه مطلب